Zdrowie ludzi

Układy wytwarzania, przesyłania i rozdziału energii elektrycznej, do których należą linie energetyczne wysokich napięć, są sztucznymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego. Z badań wynika, iż prąd o niewielkim natężeniu, przepływając przez struktury o największej przewodności jakimi są naczynia krwionośne i tkanka mięśniowa, może spowodować w organizmie migotanie przedsionków serca i skurcze mięśni, rozkład płynów ustrojowych, a niekiedy i oparzenia. Pola elektromagnetyczne powodują u ludzi zahamowanie procesów w centralnym układzie nerwowym, opóźnienie odruchów warunkowych, zaburzenia pamięci i zachwianie równowagi. Pola najniższych częstotliwości mogą także powodować zmiany przepływu jonów przez błony komórkowe oraz aktywność immunologiczną komórek, mają wpływ na systemy wewnętrznego wydzielania powodując aktywizację enzymów i hormonów.
 
Pole elektromagnetyczne może wpływać na zdrowie powodując efekty objawiające się występowaniem zaburzeń czynnościowych wielu układów organizmu, jak nerwowego, krwionośnego, hormonalnego czy sercowo-naczyniowego. Może to objawiać się ogólnym osłabieniem, zmęczeniem, bezsennością, stresem, lękami, problemami z koncentracją i pamięcią, zawrotami głowy, migrenami i dezorientacją. Może także powodować zaburzenia widzenia, różnego rodzaju alergie i suchość skóry, czy choroby autoimmunologiczne. Przy długotrwałym oddziaływaniu znacznego natężenia na organizm pole elektromagnetyczne może wywołać również ciężkie choroby.
 
W dokumentacji wykazywano iż układy wytwarzania, przesyłania i rozdziału energii elektrycznej (np. linie energetyczne wysokich napięć) należą do sztucznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego (EM). Oddziaływanie pól EM na żywe organizmy przejawia się między innymi w formie efektu termicznego, jako reakcji na pochłoniętą przez nie energię, zmian czynnościowych oraz zmian anatomicznych. W odniesieniu do zagadnień ochrony środowiska i zdrowia ludzi duże znaczenie mają linie energetyczne wysokich napięć. Ich oddziaływanie na środowisko powoduje określone skutki gospodarczo-przestrzenne w sensie lokalizacji różnych obiektów, zwłaszcza mieszkalnych, a także przebywania ludzi i zwierząt.
Copyright ©2018, All Rights Reserved.